Krav til slangesamlingen

For at få en holdbar og effektiv slangesamling er det afgørende at forstå systemkravene. 

Start med at analysere de unikke trykbehov, herunder både stationære tryk og uventede trykstød. Fejlagtig eller manglende identificering af trykbehov, kan føre til tidlige slangefejl eller endda sprængninger i slangen. 

I vakuumapplikationer er det værd at overveje, hvorvidt slangen kan håndtere negativt og positivt tryk.  

Desuden er det vigtigt at tage højde for diverse miljømæssige forhold, især i specialiserede omgivelser som undervandsapplikationer, i hydrauliske systemer og kemiske applikationer.

presafmuffe.jpg

Rotation mellem slangekoblinger

I forbindelse med slangesamlinger refererer rotation til koblingernes orientering, i hver ende af slangen. Det er afgørende at sikre, at koblingerne er justeret korrekt til den specifikke anvendelse. 

For eksempel betyder en 90- eller 270-graders rotation, at den ene kobling er orienteret vinkelret på den anden, som illustreret i den tilhørende grafik. 

Korrekt orientering af koblingen er afgørende for at opretholde slangens effektivitet og forhindre unødig belastning af samlingen. 

illustration-coupling rotations.png

Materiale- og miljøkompatibilitet

En af de væsentlige faktorer for en sikker slangesamling, er slangematerialets kompatibilitet med de forskellige medier.  

Denne kompatibilitet må ikke kompromitteres, da den bestemmer slangens modstandsdygtighed over for gennemtrængning, hvilket direkte påvirker valget af slange.  

Desuden kan miljøfaktorer som UV-lys, forurenende stoffer og ozon påvirke slangens levetid.  

Opbygges der statisk elektricitet ved benyttelse af slangen, findes der en række antistatiske slanger til formålet, herunder vores Airfood antistatisk og Dynamic antistatic.

Material and environmental compatibility.png

Dimensionering og brug af fittings

Korrekt dimensionering af slangen og valget af de rette materialer, der passer til mediet og mjiljøet, er afgørende for at opnå optimalt flow og minimere tryktab.  

Hertil er brug af korrekte fittings afgørende for en pålidelig slangesamling.  

Fittings er designet til at opretholde den ønskede strømningskapacitet og trykintegritet i systemet. Forkert valgte eller monterede fittings kan begrænse strømningen eller forårsage trykfald, hvilket kan påvirke systemets ydeevne negativt.

Hose sizing and design.png

Hurtig guide: Montering af genanvendelige slangekoblinger for små slanger

Slangens bøjningsradius

Bøjningsradius henviser til minimumsafstanden, en processlange kan bøjes uden at blive beskadiget. 

Hos Alfotech skelner vi mellem to typer: statisk (ingen bevægelse) og dynamisk (med gentagne bevægelser). 

Korrekt håndtering af slangens bøjningsradius er afgørende. Forkert bøjning kan belaste slangen, forstyrre flowet og endda stoppe produktionen.

bøjningsradius-sketch.png