Fødevarer.jpg

Sporbarhed


For øget fødevaresikkerhed.

Formålet med sporbarhed er at kunne spore og følge et materiale eller en genstand gennem alle fremstillings- og distributionsled. På denne måde kan man sikre en målrettet tilbagetrækning af ulovlige produkter og give relevant information til forbrugere såvel som kontrolmyndigheder. Da sporbarhed letter kontrol, tilbagekaldelse af farlige produkter og sikrer forbrugeroplysning og placering af ansvar, bidrager dette til en øget fødevaresikkerhed. 

Hos Alfotech lagerfører vi et stort sortiment af tekniske komponenter, som lever op til gældende lovgivning angående sporbarhed. Vi leverer i alle tilfælde med relevante erklæringer: 

  • Materiale overensstemmelseserklæring
  • Materialecertifikater med Global og Specifik Migration
  • Mærkning
  • Trykprøvecertifikat
  • Batchnummer

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) skal kunne spores gennem leverandørkæden. Gældende forordninger fastsætter regler vedrørende sporbarhed, for eksempel for emballage, produktionsudstyr og råvarer til fremstilling af FKM. Det skal være muligt at identificere fra hvilke og til hvilke virksomheder de er blevet leveret. Identifikation skal ske via mærkning, relevant dokumentation eller information.

Slangekoblinger med batchnummer

Hos Alfotech leverer vi slangekoblinger med batchnummer. På billedet kan du se et eksempel på en påtrykt tekst. P08 betyder, at slangen er trykprøvet til 8 bar. 23/08 betyder, at delen blev fabrikeret i uge 23 i 2008. Sukker nr. 2 er individuel tekst valgt af kunden.

Det anbefales at opbevare dokumentation for fødevarekontaktmaterialer i en periode på 5 år, medmindre særlige forhold kan begrunde andet.

Kontakt os på tlf. 7020 0422 eller alfotech@alfotech.dk, hvis du har spørgsmål til sporbarhed af produkter eller ønsker at høre mere om mulighederne for at spore produkter.

Trykcertifikat1