Godkendt til fødevarer3.png

Fødevarekontakt


Alfotech er registreret hos Fødevarestyrelsen

Registreringen omfatter: 'Import og markedsføring af slanger i gummi, silikone, teflon og pvc og dele i rustfrit stål til fødevareindustrien.

http://www.findsmiley.dk


Ny EU forordning af 14. februar 2011

2011/10/EC forordning om phtalater - materialer og genstande i kontakt med fødevarer. Alfotech rådgiver omkring certificering og dokumentation til vores kunder. 


Materialer til kontakt med fødevarer skal være sikre og lovlige

Læs artikel om området i Plus Proces nr. 7/8 - 2009


Lovgivning vedr. materialer til kontakt med fødevarer

-1935/2004-EF "Materiale og genstandeforordningen"

-2023/2006-EF "GMP forordningen"

-BEK nr. 149 af 27/02/2009 "Autorisationsbekendtgørelsen"

Reglerne kan findes på www.foedevarestyrelsen.dk

 

Opfylder dine fødevareslanger og fittings alle EU's krav?

Certifikater og dokumentation
Alfotech sikrer, at alle vores komponenter lever op til gældende lovgivning.

  • Materiale overensstemmelseserklæring

  • Materiale certifikater med Global og Specifik Migration

  • Mærkning

  • Trykprøvecertifikat

  • Batchnummer


Du kan altid kontakte Alfotech for at få udleveret certifikater på slanger og fittings leveret af Alfotech.

Godkendt til fødevarer.png

Batchnummer

Slangekoblinger leveres med batchnummer. På billedet kan du se et eksempel på en påtrykt tekst. 
P08 betyder, at slangen er trykprøvet til 8 bar, 23/08 betyder delen blev fabrikeret i uge 23 i 2008. Sukker nr. 2 er individuel tekst valgt af kunden.

Trykcertifikat1