Pharma.jpg

Farmaceutisk industri


ATEX-direktiverne


ATEX står for ATmosphere EXplosible. (Eksplosiv atmosfære).

ATEX er et EU-direktiv, som beskriver, hvilket mekanisk og elektrisk udstyr, der er tilladt i et miljø med en eksplosiv atmosfære. En eksplosiv atmosfære kan dannes, når dampe, gas, støv eller en tåge af fine dråber blandes med luft. Det kan f.eks. være hvis mel eller sukker kan hvirvles op i rummet, ved brud på et spritrør, eller ved spild under aftapning.
 
Hos Alfotech har vi særlige ATEX-godkendte slanger, der overholder zone-klassificeringerne. Er du interesseret i yderligere information eller konkrete løsninger til overholdelse af ATEX direktiverne, så kontakt Michael Sørensen, Key Account Manager på Pharma på tlf. +45 2141 4882 eller mas@alfotech.dk
 
Fødevarelovgivningen er hel central for vilkårene for at producerer mad, drikkevarer og lægemidler i Danmark. Hos Alfotech følger vi udviklingen i lovgivningen helt tæt for altid at være opdaterede og kunne give den bedste rådgivning. Er du i tvivl om hvorvidt dine slanger overholder de rette standarder, så kontakt os til en uformel snak.

EU Pharmacopeia


Fødevarelovgivningen er helt central for vilkårene for at producere mad, drikkevarer og lægemidler i Danmark. Hos Alfotech følger vi udviklingen i lovgivningen helt tæt for altid at være opdaterede og kunne give den bedste rådgivning. Nedenfor kan du læse om EU Pharmacopoeia, som er én af de instanser, som virksomheder der fremstiller eller forarbejder fødevarer, bliver konfronteret med. 

Formålet med den europæiske farmakopé er grundliggende at fremme folkesundheden. Institutionen skaber fælles standarder til hele Europa med det formål at harmonisere de nationale lovgivninger om fremstilling, cirkulation og distribution af lægemidler. Dette gøres blandt andet ved at kontrollere kvaliteten af lægemidler, samt de stoffer og komponenter, der anvendes til at fremstille dem.

Den europæiske farmakopé, som i øjeblikket tæller 38 europæiske medlemslande, er udarbejdet af Europarådet og støttes af EU. De har tidligere mest været kendt for deres skrifter, men har i sin nuværende form lovgyldig kraft.

Hos Alfotech har vi produkter godkendt af EU Pharmacopeia. Er du interesseret i yderligere information eller konkrete løsninger til overholdelse af EU Pharmacopoeia, så kontakt Michael Sørensen, Key Account Manager på Pharma på tlf. +45 2141 4882 eller mas@alfotech.dk

Om Alfotech United States Pharmacopeia (USP)


Livsmedelslagstiftningen är helt avgörande för villkoren att producera mat, dryck och läkemedel i Danmark. På Alfotech följer vi utvecklingen inom lagstiftningen mycket noga för att alltid vara uppdaterade och kunna ge bästa råd. Nedan kan du läsa om den amerikanska farmakopén som är en av de standarder som företag som tillverkar eller bearbetar livsmedel kommer i kontakt med och ska uppfylla. 

USP är en icke-statlig organisation med målet att främja folkhälsan genom att utarbeta standarder som ska säkra kvaliteten på bl.a. mediciner och livsmedelsingredienser. USP sätter standarder för kvalitet, renhet, styrka och konsistens. Produkter som är USP-godkända har genomgått flera biologiska tester på olika nivåer och är tillverkade så att de uppfyller strikta krav.

USP handlägger inte sina standarder, utan det sker av FDA och andra statliga myndigheter i USA och på andra platser.

Alfotech säljer speciella USP-godkända produkter som uppfyller USP-klassificeringarna. Om du önskar mer information eller är intresserad av konkreta lösningar om hur du uppfyller USP ber vi dig kontakta Michael Sørensen, Key Account Manager på Pharma på telefon +45 2141 4882 eller  mas@alfotech.dk